20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

موقعیت های خاص انسان دوستانه آمریکا

موقعیت های خاص

عوامل طبیعی و سایر وضعیت های افراطی گاهی اوقات می تواند بر پردازش درخواست یا درخواست مهاجرت به آمریکا تاثیر بگذارد.

USCIS در صورت درخواست موقعیت خاص، اگر تحت تاثیر یک فاجعه طبیعی یا شرایط افراطی دیگر قرار گرفته باشد، توسط USCIS در مسیر مشخص شده قرار می دهد تا قادامات زیر را در مورد پرونده انجام دهد:

ضمیمه ها و تغییرات وضعیت

هنگام درخواست برای تمدید یا تغییر وضعیت به دلیل موقعیت خاص که مانع از حرکت برنامه ریزی شده، ممکن است در نظر بگیرند که وضعیت خاص چگونه مانع رفتن شما می شود. اگر درخواست تمدید یا تغییر وضعیت قبل از اتمام دوره مجاز خود را درخواست نکنید، ممکن است تاخیر در صورت وجود شرایط فوق العاده خارج از کنترل شما را توجیه کنند.

هزینه ویور (Waiver)

اگر شما نمی توانید هزینه خدمات USCIS را پرداخت کنید و یا به دلیل شرایط به طور مستقیم به یک بلای طبیعی یا شرایط فوق العاده وابسته باشید، ممکن است درخواست چشم پوشی از هزینه برای فرم های خاص از طریق تشکیل فرم (I - 912)، درخواست برای هزینه ویور داشته باشید.

مجوز اشتغال

آسیب شدید اقتصادی به دانشجویان F – 1 ناشی از شرایط پیش بینی نشده

اگر شما مشکلات اقتصادی شدید را به خاطر شرایط پیش بینی نشده فراتر از کنترل خود تجربه کنید، ممکن است درخواست استخدام برای کار در محوطه دانشگاه را درخواست کنید (اگر الزامات قانونی خاصی را رعایت کنید). نمونه هایی از شرایط پیش بینی نشده عبارتند از:

 • فقدان کمک مالی یا اشتغال در محوطه دانشگاهی (از طریق هیچ خطایی از طرف خودتان)
 • نواسانات قابل توجه در ارزش واحد پول یا نرخ ارز
 • افزایش شهریه یا هزینه هزینه های زندگی
 • تغییرات غیر منتظره در وضعیت مالی پشتیبان شما
 • هزینه های پزشکی و
 • هزینه های قابل توجه و غیر متظره دیگر

برای درخواست شما باید فرم (I - 765)، درخواست مجوز اشتغال را همراه با یک کپی از فرم I – 20، (گواهی صلاحیت برای وضعیت دانشجویان غیر مهاجرتی)، و هر گونه پشتیبانی دیگر برای USCIS ارائه کنید.

فرم I -20 شما باید شامل صفحه استخدام رسمی توسط مقام رسمی مدرسه شما باشد که صلاحیت شما را برای اشتغال خارج از محوطه دانشگاه به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که از شرایط پیش بینی نشده فراتر از کنترل شما ناشی می شود، شامل شود.

اگر درخواست شما تائید شود، شما ممکن است قادر به کار در محوطه دانشگاه در یک سال تا زمان اتمام دوره تحصیلی فعلی تان باشید.

کمک‌های ویژه دانشجویی

کمک‌های ویژه دانشجویی تعلیق الزامات قانونی خاص هستند که توسط دبیر امنیت داخلی برای دانش آموزان F – 1 از بخش هایی از جهان است که شرایط خاص را تجربه می کنند.
نمونه هایی از شرایط آشکار عبارتند از:

 • فاجعه طبیعی
 • جنگ و درگیری های نظامی 
 •  بحران های مالی بین المللی.

ممکن است شما صلاحیت درخواست استخدام در محوطه دانشکده را بر اساس شرایطی داشته باشید که به صورت زیر می باشند:

 • شهروند کشوری هستید که در یک اعلامیه ثبت فدرال مشخص شده است.
 • به طور قانونی در ایالات متحده برای مدت زمانی که در اعلامیه ثبت فدرال نشان داده شده وجود داشته است.
 • وقت خود را به مقام مدرسه تعیین شده خود گزارش کرده و در یک مدرسه با مدرک تحصیلی از زمان خاص ثبت نام کرده اند.
 • در حال حاضر وضعیت F – 1 حفظ شده است و
 • با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستید.

برای درخواست باید فرم I – 765، (درخواست اجازه کار) همراه با کپی از فرم I – 20 و هرگونه موارد پشتیبان دیگری به USCIS ارسال کنید.

کارفرمایان

تمامی الزامات برای فرم (I - 9)، (تائید صلاحیت استخدام)، شامل تکمیل و تائید آن در محل باید انجام شود. معین کردن باقیمانده در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد که توسط موقعیت های خاص، هم به طور مستقیم از طریق پرتال وب و هم از طریق کارفرما تائید می شود.

کارگران

تمامی الزامات I – 9 در محل باقی می ماند. اگر اسنادتان گم شده، به سرقت رفته یا آسیب دیده باشند، برای اطلاعات بیشتر اسناد قابل قبول I – 9 را مطالعه کنید. همچنین شما ممکن است برای اطلاعات بیشتر نیاز به مطالعه کلی اطلاعات فرم I – 9 داشته باشید.

تغییر مدارک

برای تغیر مدارک

شما باید فرم ... را پر کنید

گرین کارت

شما باید فرم I – 90 درخواست برای جایگزین کردن کارت اقامت دائم یا درخواست مدارک موقت از تمبر اقامت دائم (مهر تائیدی) در یک اداره USCIS پر کنید.

ممکن است بتوانید پرونده را به صورت آنلاین ثبت کنید.

فرم I – 94

فرم I – 102 برای تغییر مدارک غیر مهاجرتی را باید پر نمائید.

مدارک اجازه اشتغال

برای تغییر این مدارک باید فرم I – 765 را پر کنید.

 

عدم حضور در مصاحبه یا انتصاب بایومتریک یا عدم پاسخ به درخواست شواهد

اگر برای یک مصاحبه یا قرار ملاقات برنامه ریزی شده حاضر نشده اید یا مدارک را ارائه نکرده باشید، یا به یک روش به موقع پاسخ ندهید و یا به طور مستقیم به شرایط خاص ارتباط داشته باشید، ممکن است نشان دهید چگونه این روادید باعث اختلال در توانایی شما برای حاضر شدن در مصاحبه یا ارسال مدارک به صورت نیاز شده، می باشد.

تسریع در پردازش

اگر شما نیاز دارید که USCIS درخواست شما را برای یک سرویس در نظر بگیرد و یا تسریع در پردازش صورت پذیرد، ممکن است آن درخواست را هنگام پر کردن یا بعد از فایل درخواست کنید. بیشتر در مورد تسریع در پردازش بخوانید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0