لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر

واکسیناسیون برای اخذ اقامت آمریکا

بحث واکسیناسیون برای مهاجرت به آمریکا خیلی مبحث مهمی نیست. یک سری واکسن باید دریافت کنید که بخشی از آن را در کودکی دریافت کرده اید. این واکسن ها اگر دریافت نکنید در خارج از ایران مجبور به دریافت خواهید شد.

لیست واکسن های مورد نیاز سفارت آمریکا

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Influenza
 • Influenza type b (Hib)
 • Measles
 • Meningococcal
 • Mumps
 • Penumococcal
 • Pertussis
 • Polio
 • Rotavirus
 • Rubella
 • Tetanus and diphtheria toxoids
 • Varicella
البته کافیست به انیستیتو پاستور تهران مراجعه کنید و این واکسن هارا از آنها بخواهید. به خاطر داشته باشید برخی از این واکسن ها مانند هپاتیت در سه نوبت و طی چند ماه تزریق میشوند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 5
مطالب مرتبط
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400
پرداخت شهریه دانشگاه آمریکا از ایران

به دلیل تحریم های بانکی و مالی پرداخت شهریه دانشگاه آمریکا از ایران به سختی امکان‌پذیر است و حامی مهاجر خدمات پرداخت شهریه دانشگاه آمریکا و کانادا را به صورت کامل انجام می‌دهد ...

ادامه مطلب
یکشنبه 15 فروردین 1400
دریافت وقت سفارت آمریکا از پاکستان: اسلام آباد و کراچی

در حال حاضر سفارت آمریکا در اسلام آباد پاکستان وقت مصاحبه ویزای دانشجویی به ایرانیان اعطا می‌کند و دریافت وقت سفارت آمریکا از کراچی پاکستان به این منظور امکانپذیر نیست. ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
ویزای سرمایه گذاری در آمریکا e2

اطلاعات عمومی در مورد هزینه ها، کشورهای شرکت کننده، شرایط قانونی، تمدید اقامت، تغییر وضعیت و ورود به آمریکا در این مقاله موجود است. ...

ادامه مطلب