دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Saturday, 23 June 2018 12:36

لیست واکسن و اطلاعات واکسیناسیون

نوشته شده توسط
لیست واکسن و اطلاعات واکسیناسیون
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

واکسیناسیون برای اخذ اقامت آمریکا

بحث واکسیناسیون برای مهاجرت به آمریکا خیلی مبحث مهمی نیست. یک سری واکسن باید دریافت کنید که بخشی از آن را در کودکی دریافت کرده اید. این واکسن ها اگر دریافت نکنید در خارج از ایران مجبور به دریافت خواهید شد.

لیست واکسن های مورد نیاز سفارت آمریکا

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Influenza
 • Influenza type b (Hib)
 • Measles
 • Meningococcal
 • Mumps
 • Penumococcal
 • Pertussis
 • Polio
 • Rotavirus
 • Rubella
 • Tetanus and diphtheria toxoids
 • Varicella

البته کافیست به انیستیتو پاستور تهران مراجعه کنید و این واکسن هارا از آنها بخواهید. به خاطر داشته باشید برخی از این واکسن ها مانند هپاتیت در سه نوبت و طی چند ماه تزریق میشوند.

آخرین ویرایش در Wednesday, 19 December 2018 06:38