20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

قربانیان قاچاق انسان و جنایات دیگر

USCIS به محافظت از قربانیان قاچاق انسان و جرائم دیگر با ارائه کمک های مهاجرتی می پردازد. قاچان انسان که به قاچاق شخص نیز معروف است، نوعی بردگی مدرن است که در آن قاچاقچیان انسان را با وعده های دروغین استخدام و زندگی بهتر تطمیع می کنند.

افراد و خانواده هایشان نیز ممکن است قربانی بسیاری از انواع دگیر جرائم در ایالات متحده شوند. این جرائم عبارتند از: تجاوز، قتل، خشونت خانوادگی، تجاوز جنسی و بسیاری دیگر می باشد.

دو نوع کمک مهاجرتی برای قربانیان قاچاق انسان و جنایات دیگر وجود دارد:

وضعیت غیر مهاجرتی T (ویزا T)

وضعیت حفاظت T از مهاجران را برای قربانیان قاچاق فراهم می کند. این ویزا به قربانیان اجازه می دهد در آمریکا بمانند و به مقامات انتظامی در تحقیقات یا پیگرد پرونده های قاچاق انسان کمک کنند.

وضعیت غیر مهاجرتی U (ویزا U)

این وضعیت حمایت مهاجرت U را برای قربانیانی که دچار سو استفاده جسمی  قابل توجهی در نتیجه جرم شده اند، فراهم می کند. این ویزا به قربانیان اجازه می دهد در ایالات متحده بمانند و به مقامات انتظامی در بررسی یا پیگرد فعالیت جنایی کمک کنند.

اطلاعات مربوط به آژانس های اجرای قانون و قضات

نهاد های انتظامی و قضات نقش مهمی در امداد رسانی مهاجرت در دسترس قربانیان قاچاق انسان و جرائم دیگر اجرا می کنند. گزینه های امدادی مهاجرت، قربانیان را به گزارش جنایات و کار با نیروی انتظامی تشویق می کنند و به عنوان ابزاری برای اجرای قانون کمک به از بین بردن قاچاق انسان و مبارزه با جرائم در جوامع محلی استفاده می شوند. برای اطلاعات بیشتر صفحه ادارات نظامی و قضات را مشاهده کنید.

منابع برای قربانیان

USCIS منابع برای قربانیان قاچاق انسان و جنایات دیگر و سازمان هایی که در اختیار این منابع هستند، ارائه می کند. این اطلاعات برای پاسخ به پرسش های شما و خانواده های شما طراحی شده اند. همچنین USCIS موارد اضافی را به طور خاص برای آژانس های اعمال قانون توسعه داده است. لطفا منابع قاچاق انسان و جرائم دیگر را برای اطلاعات بیشتر ببینید.

تماس با USCIS

USCIS به اطلاع رسانی ساز مان های مجری قانون و جامعه بر اساس اشکال کمک به قربانیان قاچاق انسان، خشونت خانگی و جرائم دیگر اختصاص دارد. برای دریافت آموزش در مورد این موضوع، لطفا یک ایمیل برای ([email protected]) بفرستید.

برای اطلاعات بیشتر درباره قاچاق انسانی، می توانید با شماره 7888 – 373 – 888 تماس بگیرید.

در مورد قاچاق انسان از طریق اداره امنیت داخلی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0