لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مطالب مرتبط
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالت قلمرو شمالی (nt)

ایالت قلمرو شمالی در شمال کشور استرالیا قرار گرفته و تنها سرزمینی است که به عنوان ایالت شناخته نشده و حقوق یک ایالت کامل را ندارد. این ایال ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالات

...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالت تاسمانی (tas)

ایالت تاسمانی جزیره­ای است که در جنوب­ شرقی کشور استرالیا قرار دارد. این ایالت به علت جزیره بودن با هیچ ایالتی مرز مشترک ندارد و توسط تنگه ...

ادامه مطلب