لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مطالب مرتبط
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالت استرالیای جنوبی (sa)

ایالت استرالیای جنوبی در جنوب کشور استرالیا واقع شده است. این ایالت از سمت جنوب با اقیانوس منجمد جنوبی، از سمت غرب با ایالت استرالیای غربی ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالت قلمرو شمالی (nt)

ایالت قلمرو شمالی در شمال کشور استرالیا قرار گرفته و تنها سرزمینی است که به عنوان ایالت شناخته نشده و حقوق یک ایالت کامل را ندارد. این ایال ...

ادامه مطلب
سه شنبه 12 اسفند 1399
ایالت استرالیای غربی (wa)

ایالت استرالیای غربی (wa) ...

ادامه مطلب