20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ظرفیت صدور استادی پرمیت کانادا برای سال 2024 اعلام شد!

ظرفیت صدور استادی پرمیت کانادا برای سال 2024 اعلام شد!

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) به تازگی بیانیه‌ای منتشر کرده است که فرآیند تعیین سهمیه نهایی مجوزهای تحصیلی برای هر استان کانادا در سال ۲۰۲۴ را توضیح می‌دهد.
بر اساس بیانیه‌ای که توسط وزارت در 22 ژانویه امسال صادر شده بود، مشخص شده است که هر ایالت بر اساس جمعیت خود، تعدادی از مجوزهای تحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی را دریافت خواهد کرد. 

چگونگی توزیع سهمیه‌ ها

این وزارت اشاره می‌کند که بدون درنظرگرفتن تعدیل در سال ۲۰۲۴، برخی از استان‌ها و مناطق تعداد بیشتری دانشجوی بین‌المللی نسبت به سال ۲۰۲۳ خواهند داشت، در حالی که سایر استان‌ها تعداد کمتری دانشجو خواهند داشت. همچنین استان‌هایی که در سال ۲۰۲۴ آماده ‌پذیرش دانشجویان بین‌المللی بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۳ بودند، سهمیه آن‌ها محدود شده و حداکثر ۱۰ درصد از جمعیت آن‌ها درنظر گرفته شده است. و در آخر، IRCC اقدام به افزایش تخصیصات برای استان‌هایی کرده است که نرخ تأییدی آن‌ها کمتر از 60% بوده است. این اقدام به این استان‌ها کمک می‌کند تا به تعداد مورد انتظار مجوزهای تحصیلی تأیید شده خود برسند.

ایالت سهمیه استادی پرمیت درخواست‌های پذیرفته شده پیش‌بینی شده درصد تغییر نسبت به سال 2023

آلبرتا

4.894

24.537

10+

بریتیش کلمبیا

83.000

49.800

18-

مانیتوبا

15.233

9.140

10-

نیوبرانزوویک

9.279

5.567

10-

نیوفاندلند و لابرادور

2.365

1.419

10+

قلمرو شمال غرب

333

200

4900+

نوااسکوشیا

12.906

7.744

10-

نوناوات

333

200

6567+

انتاریو

235.000

141.000

41-

جزیره پرنس ادوارد

2.004

1.202

10-

کبک

72.716

43.629

10+

ساسکاچوان

12.043

7.226

10+

یوکان

417

250

205+

محدودیت‌‌ها بر روی مجوزهای تحصیلی که پردازش می‌شوند، اعمال می‌شود، نه مجوزهای صادر شده!

محدودیت بر استادی پرمیت‌های صادر شده و محدودیت بر مجوزهای تحصیلی که IRCC پردازش می‌کند یکسان نیستند. در هفته‌های قبل، وزیر مهاجرت اوضاع را روشن کرد که IRCC صلاحیت محدود کردن تعداد مجوزهای تحصیلی تأیید شده را ندارد. با این حال، این دپارتمان می‌تواند تعداد درخواست‌های استادی پرمیت که پردازش می‌شوند را محدود کند. در این مورد، وزارت مهاجرت کانادا می‌گوید که 606.000 درخواست را پردازش خواهد کرد.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0