50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

افزایش هزینه‌ های اقامت دائم کانادا از 30 آوریل 2024 به اجرا گذاشته می‌ شود!

افزایش هزینه های اقامت دائم کانادا از 30 آوریل 2024 شروع می شود!

وزارت امور مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرد که هزینه‌های مرتبط با درخواست‌های اقامت دائم (PR) را افزایش خواهد داد. این تغییرات از تاریخ 30 آوریل 2024 و از ساعت 9:00 صبح به وقت شرقی اعمال خواهد شد.
به گفته IRCC، این افزایش مبلغ براساس آیین‌نامه‌های حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا (IRPR) اتخاذ شده است. همچنین طبق درصد افزایش تجمعی به شاخص قیمت‌های مصرفی کانادا، که توسط آمار کانادا منتشر می‌شود، محاسبه شده است.

تغییرات در هزینه های اقامت دائم کانادا

این تغییرات که برای دوره زمانی آوریل 2024 تا مارس 2026 قابل اعمال است، به‌شرح زیر است:

برنامه

متقاضی

هزینه فعلی
(آوریل2022 تا مارس2024)

هزینه جدید
(آوریل2024 تا مارس2026)

حق‌الزحمه اقامت دائم

متقاضی اصلی و همسر همراه یا شریک قانونی

515 دلار

575 دلار

الحاق خانواده

همسر همراه یا شریک قانونی

570

635

الحاق خانواده

متقاضی اصلی حمایت شده

490

545

الحاق خانواده

فرزند وابسته همراه

155

175

الحاق خانواده

هزینه اسپانسرشیپ

75

85

تجارت (فدرال و کبک)

فرزند وابسته همراه

230

260

تجارت (فدرال و کبک)

همسر همراه یا شریک قانونی

850

950

تجارت (فدرال و کبک)

درخواست‌کننده اصلی

1625

1810

کارگران ماهر فدرال، برنامه نامزدهای استانی، مهاجرتی آتلانتیک

فرزند وابسته همراه

230

260

کارگران ماهر فدرال، برنامه نامزدهای استانی، مهاجرتی آتلانتیک

همسر همراه یا شریک قانونی

850

950

کارگران ماهر فدرال، برنامه نامزدهای استانی، مهاجرتی آتلانتیک

متقاضی اصلی

850

950

دارندگان مجوز (مجوز کار، مجوز تحصیلی یا مجوز اقامت موقت)

متقاضی اصلی

335

375

نکات گفته‌شده  IRCC 

IRCC خاطرنشان می‌کند که علاوه بر فرزندان تحت تکفل و افراد تحت حمایت (شامل متقاضیان اصلی و همه اعضای خانواده همراه)، گروه های زیر از متقاضیان از پرداخت هزینه حق اقامت دائم (RPR) وزارتخانه معاف هستند:

  • فرزند اسپانسر شده (متقاضی اصلی تحت کلاس الحاق خانواده) – کودک باید زیر 22 سال سن داشته باشد و همسر/شریک زندگی نداشته باشد.
  • متقاضیان اصلی در کلاس‌های بشردوستانه و سیاست‌های عمومی 

علاوه بر این، IRCC  بیان می‌کند که متقاضیان اقامت دائم در رده «دارندگان مجوز (permit holder)» امکان اضافه کردن اعضای خانواده همراه به عنوان بخشی از برنامه‌های اقامت دائم خود را ندارند. به‌جای این، تمام افراد واجد شرایط برای اقامت دائم از طریق این رده باید برنامه‌های خود را به‌عنوان متقاضی اصلی برای اقامت دائم کانادا ارائه دهند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0