20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

برنامه متقاضیان نوا اسکوشیا - جریان پزشکان

از نظر بین‌المللی، پزشکان و متخصصانی که مهارت‌ های لازم برای پر کردن موقعیت‌های بهداشتی در نوا اسکوشیا را دارند ممکن است واجد شرایط درخواست اقامت دائم در نوا اسکوشیا تحت جریان پزشک باشند.

برنامه متقاضیان نوا اسکوشیا (NSNP) برای حمایت از مقامات عمومی ، مرکز بهداشت (NSHA)  و مرکز بهداشت Izaak Walton Killam (IWK)  و پزشکان عمومی را برای حمایت از مقامات عمومی نوااسکوشیا راه اندازی کرد تا از پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص استفاده کند.شما می توانید در استان کار کنید و به کاهش کمبود نیروی کار کمک کنید.

جریان پزشکی به NSHA و مرکز بهداشت IWK اجازه می دهد تا پزشکان خارجی را به خدمت بگیرند تا موقعیت هایی را که قادر به پر کردن آنها با یک ساکن دائم یا شهروند کانادایی نیستند، پر کنند.

شرایط لازم برای جریان پزشک نوااسکوشیا

                             واجد شرایط بودن

           شاخص                

اگر در کانادا زندگی می کنید ، باید اثبات وضعیت حقوقی خود را به عنوان یک کارگر موقت یا بازدید کننده ارائه دهید.

اگر از خارج از کانادا درخواست می کنید ، باید اثبات کنید که در کشور محل اقامت خود وضعیت قانونی دارید.

اگر وضعیت قانونی خود را از دست داده باشید ، تا زمانی که وضعیت شما درست نشود ، واجد شرایط درخواست استفاده نیستید.

وضعیت حقوقی در محل اقامت یا کشورشان

پیشنهاد تایید شده برای یک فرصت به عنوان یک پزشک عمومی و پزشکان خانواده) 3112 (NOCیا پزشکان متخصص) (NOC3111)یا پزشک متخصص (NOC)

نامه پیشنهادی تأیید شده باید روی برگه رسمی NSHA یا IWK باشد و باید:

توسط شخصی مجاز به استخدام پزشکان در NSHA یا IWK امضا و تاریخ گذاری شود.

توسط متقاضی پذیرش این فرصت امضا و تاریخ گذاری می شود.

صلاحیت مجوز با دانشکده پزشکان و جراحان NS را نشان می دهد.

نشان می دهد که متقاضی واجد شرایط درخواست امتیازات و مدارک معتبر با NSHA و IWK است.

 

پیشنهاد تأیید شده NSHA یا مرکز بهداشت IKW

یک نسخه از ارزیابی اعتبار سنجی آموزشی (ECA) تهیه کنید یا اثبات آموزش و آموزش پزشکی لازم برای مجوز در نوا اسکوشیا را ارائه دهید.

آموزش و پرورش

توانایی مهارت زبان در یکی از زبانهای رسمی کانادا شرط پیشنهاد اشتغال NSHA یا IWK است.

توانایی زبانی

 

فرآیند درخواست و ارزیابی

اولین قدم برای درخواست جریان پزشک نوا اسکوشیا جمع آوری و تهیه تمام موارد، کاربردی و لازم است. این مسئله مهم است که قبل از ارسال درخواست، فرم لیست ها و فهرست اسناد پشتیبان را مطالعه کنید.
با ایجاد یک حساب کاربری در سرویس آنلاین نوا اسکوشیا یا از طریق ایمیل به NSOI ، یک برنامه را بصورت آنلاین تهیه و ارسال کنید. پس از ارائه درخواست به NSOI ، NSNP با ارزیابی واجد شرایط بودن و بررسی تکمیل ، ارزیابی کامل را آغاز می کند.

در مرحله بعد ، NSOI  تصمیمی در مورد برنامه درخواست شده صادر می کند. در صورت تأیید ، متقاضی نامه NSOI را دریافت می کند تا تأیید کند که نامزدی صادر شده است و NSOI اثبات نامزدی را مستقیماً به سازمان مهاجرت ، پناهندگان و تابعیت کانادا (IRCC) ارسال می کند. اگر NSOI قصد صدور رای امتناع را داشته باشد ، متقاضی 10 روز کاری برای ارائه اطلاعات اضافی قبل از ارزیابی مجدد فرصت خواهد داشت. هنگامی که تصمیم نهایی اتخاذ شد ، NSOI روند فرجام خواهی را انجام نمی دهد.

در صورت نامزد شدن ، متقاضی می تواند نامه حمایت از NSOI را برای درخواست اجازه کار موقت یا تمدید مجوز کار موجود درخواست کند. صدور نامه پشتیبانی جایگزین پس از ارزیابی اثرات بازار کار (LMIA) هنگام درخواست مجوز کار جدید صادر می شود. مجوز کار به متقاضی اجازه می دهد تا در نوا اسکوشیا به کار خود ادامه دهد و به طور هم زمان درخواست اقامت دائم کانادا توسط IRCC پردازش می شود.
در طی ارزیابی درخواست ویزای اقامت دائم ، IRCC  می تواند متقاضی را برای مصاحبه دعوت کند و (در صورت لزوم) همسر یا وابسته ها باید ثابت کند که آنها مقررات قانونی را برای پذیرش پزشکی ، امنیتی و کیفری رعایت می کنند. در صورت تأیید ویزای اقامت دائم کانادا ، به متقاضی ، همسر متقاضی و افراد وابسته ، تأیید اقامت دائم صادر می شود. نامزد باید ظرف 30 روز از ورود به استان با NSOI تماس بگیرد.

افرادی که واجد الشرایط جریان پزشکان نیستند

  • در صورت وجود موارد زیر افراد نباید از این جریان استفاده کنند:
  • متقاضی تحت شرایط انسانی و دلسوزانه، مدعی پناهندگی بوده و درخواستش با  شکست روبه رو شده
  • متقاضیان از نظر قانونی در کشور محل سکونت فعلی خود حضور ندارند.
  • در کانادا به طور غیر قانونی، تحت فرمان عزل، یا از ورود یا بودن در کانادا منع شده‌اند
  • فردی که وضعیت قانونی ندارد. شما صلاحیت درخواست تا زمانی که وضعیت شما برقرار نشده است را ندارید.
  • یک دانشجوی بین‌المللی که در حال حاضر در یک موسسه پس از دوره متوسطه در کانادا تحصیل می‌کند.
  • یک فارغ‌التحصیل بین‌المللی که در کانادا تحصیل کرده‌است و مطالعات آن توسط یک آژانس یا دولت تحت حمایت مالی قرار گرفته‌ است و براساس قرارداد موظف است به کشور مبدا باز گردد.
  • یک فرد دارای حضانت حل ‌نشده یا اختلافات حمایت از کودکان که بر هر گونه وابستگی تاثیر می‌گذارد.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 1 | کل دیدگاه های تایید شده: 0