50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

مهاجران مستقر در مرزهای آمریکا درگیر سرمای شدید شده اند

سرمای شدید در مرزهای مکزیک

دمای یخ زدگی روز چهارشنبه در شهر سیوداد خوارز رخ داد و صدها نفر از کسانی را که در نزدیکی پل های شهر مکزیک مستقر شده بودند مجبور به راه اندازی اردوگاه شدند. این سرمای شدید مهاجران را در معرض خطر قرار داده است.

سرمای هوا در مرزهای آمریکا

مقامات دولتی منطقه می گویند: حدود 550 نفر که در انتظار درخواست پناهندگی در آمریکا هستند در چادرهای خیابان های کنار گذرگاه مرزی اقامت دارند. تقریبا نیمی از این افراد بچه های کمتر از 12 سال هستند.

مهاجران مستقر در سرمای آمریکا

مهاجران مستقر در مرزهای آمریکا درگیر سرمای شدید شده اند

بیشتر این افراد اتباع مکزیکی هستند که از فقر و سطح بالای جرم و جنایت فرار می کنند. با پایین آمدن دمای هوا، این هفته پیش بینی می شود که در طول آخر هفته یخ زدگی ادامه داشته باشد. مقامات مکزیک سعی کرده اند کسانی که در خیابان ها زندگی می کنند را به پناهگاه هایی مانند بوئن ساماریتانو (ساماری خوب) منتقل کنند.

مهاجران مستقر در مرزهای آمریکا

اما بسیاری از کسانی که در خارج از منزل اردو زده اند می گویند که از ترس از دست دادن نوبت خود در پروسه پناهندگی این منطقه را ترک نمی کنند.

آژانس حفاظت از گمرک و مرز آمریکا محدودیت های سختی را در تعداد درخواست پناهندگی افراد مجاز در بنادر ورودی تحت یک سیاست غیر رسمی به نام "اندازه گیری" اعمال کرده است. این امر باعث ایجاد پشتیبان در طرف مکزیک می شود که در آنجا انتظار از روزها تا ماه ها ادامه خواهد داشت.

مهاجران درگیر سرمای شدید در آمریکا

یک لیست انتظار که توسط مقامات مکزیکی در سیوداد خوارز نگهداری می شود، در حال حاضر به 1200 نام می رسد. این مقامات می گویند که آنها به دنبال ملاقات با همتایان آمریکایی خود برای ایجاد سیستمی هستند که در آن افرادی که بعدا در این لیست قرار می گیرند، بدون نیاز به اردو زدن در پل های مرزی بتوانند وارد مرز شوند.

مهاجران مستقر در آمریکا

تعداد کسانی که در اردوگاه ها هستند در ماه آگوست از 3500 نفر به 550 نفر کاهش یافته است که بسیاری از آنها می گویند از ترس قرار گرفتن فرزندانشان در دمای زمستان می ترسند.  

جهت کسب اطلاعات درباره مهاجرت به آمریکا، پیشنهاد میکنیم مقاله روش های مهاجرت به آمریکا را مطالعه فرمایید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0
مقالات مرتبط