20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

کانادا به سمت برابری جنسیتی پیشرفت می کند

تعداد زنانی که نمرات CRS بالای 400 دارند از سال 2017، 56 درصد افزایش یافته است

آخرین گزارش اکپرس اینتری نشان می دهد تعداد زنانی که نمرات CRS بالای 400 دارند از سال 2017، 56 درصد افزایش یافته است. تعداد بیشتری از خانمها خود را به عنوان متقاضیان اصلی فرایند مهاجرت ورود به کانادا معرفی می کنند. به مهاجران آینده کانادا برای کمک به ارزیابی دولت فدرال و  رتبه بندی پروفایل کاندیداها در ائتلاف اکسپرس اینتری، یک امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) اختصاص داده می شود. آمار و ارقام ارائه شده در گزارش پایان سال اکسپرس اینتری در سال 2018 نشان می دهد که نمرات CRS در زنان با مردان برابر، و یا حتی از آنها پیشی گرفته است.

اگرچه هنوز  تعداد پروفایل های کاندیداهای مرد در ائتلاف اکسپرس اینتری بیشتر است، تعداد فزاینده ای از زنان نمرات بالای 350 را کسب می کنند و تعداد زنان با نمرات CRS بالای 400 از سال 2017، 56 درصد افزایش یافته است.

از تاریخ 3 ژانویه سال 2019 ، 75 درصد از 39273 متقاضی زن در محدوده ی CRS بین 350 تا 449 قرار گرفتند

از تاریخ 3 ژانویه سال 2019 ، 75 درصد از 39273 متقاضی زن در محدوده ی CRS بین 350 تا 449 قرار گرفتند، در مقایسه با 71 درصد از 55.690 متقاضی مرد. متقاضیان مرد بیشتر در محدوده ی 350-449 وجود داشتند ، اما زنانی که متقاضی این درخواست بودند چهار درصد بیشتر این نمره را کسب کردند.

سال گذشته ، در سال 2018 ، 70 درصد از زنان در ائتلاف اکسپرس اینتری بیش از 400 امتیاز CRS کسب کرده اند ، در مقایسه با 67 درصد متقاضیان مرد. در سال قبل از آن ، سال 2017 ، 62 درصد از زنان در ائتلاف اکسپرس اینتری به نمرات بیش از 400 نفر رسیدند.

کانادا به سمت برابری جنسیتی پیشرفت می کند

به طور مشابه ، تعداد بیشتری از زنان نسبت به مردان نمرات CRS ، 950 و بالاتر داشتند ، درمجموع 65 زن و 55 مرد.

زنانی که در سال 2018 نمایه هایی را در ائتلاف اکسپرس اینتری ارائه کرده اند نیز در رده مهارت زبان فرانسوی امتیاز بیشتری را نسبت به آقایان کسب کردند.

افزایش درصد ITA هایی که در برنامه های مهاجرت اقتصادی برای زنان صادر می شود

یکی دیگر از شاخص های مهم افزایش نمایندگی زنان ، تعداد فزاینده دعوت به درخواست (ITA) برای اقامت دائم کانادا است که برای خانمها صادر می شود.

زنان 37322 دعوت نامه یا تقریباً 42 درصد از 89800 ITA را دریافت کرده اند، که در سال 2018 صادر شده است.

اگرچه کم است ، در اصل متناسب با این واقعیت بود که زنان 41 درصد از کل پروفایل های واجد شرایط ارسال شده در سال 2018 را به خود اختصاص می دادند.

از لحاظ پذیرش کاندیداهای اکسپرس اینتری به عنوان اقامت دائم جدید کانادا در این گزارش تعداد فزاینده ای از زنانی که به عنوان متقاضی اصلی از طریق سیستم اکسپرس اینتری در کانادا پذیرش می شوند نشان داده شده است.

به طور مشابه ، این واقعیت قابل توجه است که زنان از حداقل پنج کشور ذکر شده ، تعداد بیشتری از پذیرش متقاضی اصلی را نسبت به مردان نشان می دهند. همچنین به نظر می رسد که زنان از کشورهای خاص، بخش بیشتری از پذیرش متقاضی اصلی را نسبت به مردان نشان می دهند.

تفاوت جنسیت در برنامه های جامائیکا که 67 درصد متقاضیان اصلی زن بودند ، بیشترین اهمیت را داشت. فیلیپین با 61 درصد به دنبال آن است. زنان از چین (55 درصد) ، روسیه (53 درصد) و کره (51 درصد) نیز بیشتر از مردان پذیرش متقاضی اصلی اکسپرس اینتری را نشان می دادند.

صلاحیت زنان مهاجر متخصص در حال افزایش است

به منظور در نظر گرفته شدن برای مهاجرت کانادا از طریق اکسپرس اینتری ، داوطلبان باید معیارهای صلاحیت یکی از دسته های مهاجرت اقتصادی زیر را رعایت کنند:

  • طبقه نیروی کار متخصص فدرال
  • طبقه معاملات تجاری متخصص
  • طبقه تجربه کانادایی

به داوطلبان واجد شرایط نمره CRS بر اساس عواملی مانند سن ، تحصیلات ، تجربه کار تخصصی و مهارت به زبان انگلیسی یا فرانسوی ، از جمله موارد دیگر، اختصاص می یابد.

تعداد مشخصی از کاندیداها با بالاترین امتیاز ، ITA را از طریق قرعه کشی منظم از ائتلاف دریافت می کنند.

در کل ، مردان همچنان در ائنلاف اکسپرس اینتری از زنان پیشی می گیرند. در سال 2018 نزدیک به 280،000 پروفایل ورود به سیستم ارسال شده است که از این تعداد ، چیزی بیش از 109،000 توسط زنان ارسال شده است.

با این حال ، تعداد بیشتری از نامزدهای زن در سال 2018 نسبت به سال گذشته در ائتلاف اکسپرس اینتری تشکیل پرونده داده اند و به نظر می رسد 74 درصد واجد شرایط حداقل یکی از سه برنامه فدرال مهاجرت با مهارت بالا هستند که توسط سیستم اکسپرس اینتری سرپرستی می شود .

میزان صلاحیت زنان در سال 2018 شش درصد بیشتر از میزان صلاحیت آقایان بود که از این تعداد 68 درصد واجد شرایط بودند.

به طور کلی ، زنان 41 درصد از 195.636 پروفایل واجد شرایط ورود به ائتلاف اکسپرس اینتری در سال 2018 را به خود اختصاص داده اند. از سال 2016 تعداد کاندیداهای واجد شرایط در این ائتلاف سالانه حدود 1 درصد افزایش یافته است.

کانادا به سمت برابری جنسیتی پیشرفت می کند

این پیشرفت های مختلف توسط زنان در ائتلاف اکسپرس اینتری منعکس کننده داده های اخیر ارائه شده توسط دپارتمان مهاجرت ، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) است و نشان می دهد از سال 2015 ، درصد زنان پذیرش شده در کانادا هر سال یک درصد افزایش یافته است ، و اکنون 47 درصد است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0
مقالات مرتبط