50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

کبک بودجه جدیدی را برای کمک به مشاغل در استخدام کارگران موقت خارجی اعلام کرد

 بیشتر کارفرمایان کبک برای پر کردن کمبود نیروی کار در استان به کارگران خارجی موقت روی می آورند. دولت کبک بودجه نزدیک به 55 میلیون دلار را برای کمک به استخدام و مشغول شدن کارگران موقت خارجی اعلام کرده است.

وزیر کار، اشتغال و همبستگی اجتماعی، ژان بوتل اظهار داشت: از این مجموع 20.9 میلیون دلار برای حمایت از تلاشهای استخدامی مشاغل در استان صرف 4 طرح جدید خواهد شد. کبک در طول 40 سال اخیر با بیشترین کمبود نیروی کار روبرو است و در حال حاضر یکی از بالاترین میزان جای خالی برای کار در بین استان های کانادا را دارد.

برای تأمین نیازهای نیروی کار، تعداد فزاینده ای از کارفرمایان از ابتدای سال 2018 به کارگران خارجی موقت روی آورده اند و تعداد مجوزهای موقت کار صادر شده در استان افزایش یافته است یعنی تقریبا افزایش 36 درصد در مقایسه با سال 2017 می باشد.

براساس تحلیل اخبار CBC ، این روند  پس از انتخابات اکتبر سال 2018 دولت جدید ائتلاف کبک (CAQ)  باعث افزایش موقت 20 درصد در تعداد مهاجران زمینی شده است.

کمک هزینه های استخدام و جابجایی و تغییر هزینه ها و مخارج

ابتکارات و نوآوری های انجام شده در تاریخ 26 اوت شامل تعهد به یارانه بخشی از تلاشهای بین المللی استخدام شرکت ها و تأمین هزینه های 1000 دلاری برای هزینه های کارگران موقت خارجی است.

براساس بیانیه وزارت کار استان، این وجوه نزدیک به 2،000 شرکت کبک را در تلاش های استخدامی خود در خارج از کشور را پشتیبانی می کنند.

33.9 میلیون دلار باقیمانده به دو برنامه اختصاص داده می شود که به کارگران خارجی موقت کمک می کند تا در بازار کار کبک مشغول شوند، برنامه کمک به ادغام اقلیت (PRIIME) و برنامه کمک به اشتغال.

بوتل در بیانیه ای گفت: "استخدام کارگران موقت خارجی راهی است که شرکت های کبک برای کمبود در نیروی کاری استان به  آن روی می آورند".

وزیر امور خارجه گفت که این اقدامات جدید برای مشغول به کار شدن کارگران خارجی موقت در بازار کار کبک مثبت و پایدار است. دولت CAQ توسط گروه های تجاری در استان به دلیل کاهش نرخ مهاجرت علی رغم بحران فزاینده کار، مورد انتقاد قرار گرفته است.

فدراسیون بازرگانی کبک (FCCQ) در گزارشی کوتاه به دولت گفته است که این استان به حدود 60،000 مهاجر در سال نیاز دارد ، که 20،000 نفر بیشتر از نفراتی است که دولت در نظر گرفته است.

پذیرش مهاجر در سال 2020 

پذیرش مهاجر در سال 2020 ، به منظور کاهش نیروی کار و تحریک رشد اقتصادی لازمه ی کشور می باشد. برخی دیگر گفتند که استفاده از کارگران موقت خارجی برای بهتر کردن این وضعیت نامطلوب یک راه حل طولانی مدت نیست، زیرا جمعیت کبک رو به پیری است.

دولت CAQ اظهار داشت كه سیاستهای مهاجرت آن تضمین می كند كه مهاجران به خوبی مشغول به کار می شوند و افراد پذیرفته شده نیازهای فعلی نیروی كار را در استان برآورده می كنند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0
مقالات مرتبط