20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

قربانیان قاچاق انسان - وضعیت غیر مهاجرین t

وضعیت غیر مهاجرت( کسانی که از طریق غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد خاک امریکا می شوند)

این افراد از یک مزیت مهاجرتی موقت برخوردار می شوند که آنها را را قادر می سازد در صورت کمک به اجرای قانون در تحقیقات یا پیگرد قاچاقچیان انسان، این امکان را داشته باشند تا 4 سال در ایالات متحده باقی بمانند. کنگره آمریکا این وضعیت را (که ویزای T نامیده می شود) در اکتبر سال 2000 به عنوان بخشی از قانون قربانیان قاچاق و حمایت از قربانیان خشونت تصویب کرد. همچنین وضعیت غیر مهاجرتی (T) نیز برای برخی از اعضای خانواده های واجد شرایط و همچنین قربانیان قاچاق انسان وجود دارد.

مهاجران (T) مجاز به مجوز اشتغال و برخی مزایا و خدمات فدرال و ایالتی هستند. مهاجران غیرمجاز واجد شرایط، نیز می توانند از تنظیم وضعیت استفاده کرده و دارای اقامت دائم و قانونی شوند. (گرین کارت)

قاچاق انسان، نوعی برده داری امروزی است که در آن قاچاقچیان با استفاده از زور و کلاهبرداری و بصورت کاملا اجباری، افراد را برای ارائه کار یا خدماتی از جمله رابطه جنسی به صورت تجاری وادار می کنند. لذا قاچاقچیان اغلب از افراد آسیب پذیر ، از جمله افراد فاقد وضعیت مهاجرت قانونی ، استفاده می کنند.

در همین رابطه میتوان گفت ویزاهای (T) از قربانیان محافظت می کنند و توانایی ارگان های اجرای قانون، در تحقیقات و پیگرد قانونی قاچاقچیان انسان را تقویت می کنند.

طبق قانون فدرال در ایالات متحده امریکا ، "شکل شدید قاچاق" عبارت است از:

قاچاق کار: هنگامی که شخص استخدام کننده در قبال دادن سرپناه و غذا و با استفاده از زور، کلاهبرداری یا اجبار به منظور بندگی غیر ارادی، معاشرت، یا برده داری کسی را استخدام می کند.

قاچاق جنسی: وقتی شخص استخدام کننده کسی را در قبال دادن سرپناه و غذا و با استفاده از زور، کلاهبرداری یا اجبار، مجبور به برقراری رابطه جنسی برای منافع تجاری خود کند. (مخصوصا افراد زیر 18 سال) 

واجد شرایط بودن برای وضعیت غیر مهاجرتی (T)

شما برای واجد شرایط بودن برای وضعیت غیر مهاجرتی T باید:

 • در بنادر ورودی به ایالات متحده ، ساموآ آمریکایی ، کشورهای مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی، اکثرا بعنوان قربانی قاچاقچیان انسان قرار می گیرند.
 • در صورتیکه مطابق با هر درخواست معقول، از سوی یک مقام انتظامی برای کمک به تحقیق و یا پیگرد قاچاق انسان همکاری کرده اید ( اگر شما زیر 18 سال داشته باشید و ثابت شود به دلیل آسیب های جسمی یا روانی قادر به همکاری نیستید، مصداق آن است که شما با درخواست های معقول از اجرای قانون پیروی کرده اید).
 • اگر شما ثابت کنید که در صورت خروج از ایالات متحده آمریکا، دچار سختی شدید و غیرقانونی خواهید شد و در صورت اثبات این موضوع شما از سمت ایالات متحده مورد قبول برای ماندن در این کشورخواهید بود.

متقاضی دریافت وضعیت غیر مهاجرت (T)

برای درخواست وضعیت غیر مهاجرت (T) باید:

فرم (I - 914) که فرم درخواست وضعیت غیر مهاجران است را پر کنید، از جمله بیانیه شخصی که به زبان ساده  توضیح می دهد که چگونه قربانی قاچاق شدید قرار گرفته اید.

فرم (I - 914) دارای فرم مکمل (A) هست که برای اعضای خانواده استفاده میشود.

فرم (I - 914) دارای فرم مکمل (B) هست که شواهدی برای اثبات اینكه شما با درخواستهای معقول از اجرای قانون پیروی کرده اید را نشان میدهد. لذا شما میتوانید با تکمیل فرم (I - 914) و مکمل B نشان دهید که قربانی نوع شدید قاچاق انسان شده اید و برای  پیگرد و دستگیری قاچاقچیان انسان تمام همکاری لازم را انجام داده اید.

با این وجود ، شما همچنین می توانید به جای این فرم یا علاوه بر آن نسخه های آزمایشی، اسناد دادگاه، گزارش های پلیس، مقالات خبری، اعترافات یا سایر شواهد معتبر مرتبط و همچنین مدارک ضروری دیگر، جهت بررسی را ارسال نمائید. با این اقدامات شما نشان خواهید داد که صلاحیت ماندن در این کشور را دارید و الزامات لازم در این مورد را انجام داده اید.

هزینه ها
هیچ هزینه ای برای ثبت فرم های ذکر شده وجود ندارد. بنابراین نیازی به ارسال درخواست چشم پوشی از هزینه برای هر یک از فرم ها نیست.

در صورت امکان شما می توانید فرم های مربوطه را جهت ارتباط با درخواست خود برای وضعیت غیر مهاجرتی (T) ثبت کنید و هزینه هایتان را برای فرمهایی که در زیر ذکر شده است انجام دهید. این فرمها عبارتند از:

 • فرم(I-765)، درخواست مجوز اشتغال
 • فرم(I-485)، برنامه ثبت نام اقامت دائم یا تنظیم وضعیت
 • فرم(I-131)، برنامه برای سند مسافرت
 • فرم(I-192)، درخواست مجوز پیشرفت برای ورود به عنوان غیر مهاجر

آدرس امن و قابلیت اعتماد

اگر متقاضی وضعیت غیر مهاجرت (T) از (U-S-C-E-C) هستید، هرگونه اطلاعات در مورد شما یا درخواست شما برای وضعیت غیر مهاجرین (T) کاملاً محرمانه خواهد بود و طبق قانون محافظت می شود.

(DHS) فقط می تواند این اطلاعات را در شرایط بسیار محدود به اشتراک بگذارد.

 واجد شرایط بودن اعضای خانواده

برخی از اعضای خانواده و واجدین شرایط ممکن است بتوانند برای وضعیت غیر مهاجرین (T) اقدام نمایند. صرف نظر از سنتان، اگر در معرض خطر انتقام جویی در نتیجه فرار قاچاقی یا بواسطه همکاری با اجرای قانون قرار گرفته باشید، می توانید برای اعضای خانواده خود درخواست ویزای (T) کنید:

 • والدین شما
 • خواهر و برادرهای مجرد زیر 18 سال شما
 • فرزندان در هر سن و هرگونه وضعیت تاهل

اگر اعضای خانواده شما در معرض خطر عمل متقابل نیستند، جدول زیر را دنبال کنید:

اگر شما ...

آنوقت می توانید برای گزینه های زیر اقدام نمائید

کمتر از 21 سال سن داشته باشید

همسرتان

فرزندان مجرد زیر 21 سال

والدین

خواهر و برادر مجرد زیر 18 سال

21 سال یا بیشتر داشته باشید

همسرتان

فرزندان مجرد زیر 21 سال

 

برای درخواست صلاحیت داشتن عضو خانواده شما باید فرم I – 914، برنامه مربوط به عضو خانواده (T-1) را پر نمائید. شما شاید بتوانید فرم I – 914 (A) را همزمان با فرم I – 914 خود، زمانی که درخواست شما در حال انتظار است، یا در حالی که در وضعیت مهاجرتی (T) هستید.

مجوز اشتغال

این که ایا شما نیاز به فرم مجوز اشتغال دارید یا خیر بستگی به این موضوع دارد که شما متقاضی هستید یا اعضا واجد شرایط خانواده باشید.

متقاضیان اصلی: اگر وضعیت غیر مهاجرتی (T) به شما اعطا شود،( U-S-C-E-C) یک سند مجوز استخدام را همزمان با فرم اصلی شما (I - 914) تایید میکند. اطلاعاتی از فرم (I - 914) برای تولید (EED) استفاده میشود که به عنوان مجوز کار نیز شناخته می شود.

صلاحیت اعضای خانواده: اگر در فرم (I - 914) با فرم مکمل (A) به عنوان عضوی از خانواده انتخاب شده باشید و در ایالات متحده زندگی می کنید ، و اگر می خواهید برای (EED) درخواست کنید،شما بایستی فرم (I - 765)را به مراکز مربوطه ارسال نمائید.

پس از به دست آوردن وضعیت غیر مهاجرتی (T)

وضعیت غیر مهاجرت (T) به طور کلی به مدت 4 سال اعطا می شود. در شرایط خاص ، ممکن است شما بتوانید وضعیت غیر مهاجرتی (T) خود را گسترش دهید. بعلاوه ، مهاجران غیرمجاز (T) می توانند پس از 3 سال اقامت غیر مهاجرتی یا پس از اتمام تحقیقات یا پیگرد قاچاق، مجاز به اقامت دائم قانونی (گرین کارت) باشند و یا هر زمان که این اقدامات زودتر محقق یابند انجام شود .

برای کسب اطلاعات دقیق در مورد شرایط لازم به کارت سبز قربانیان قاچاق انسان با ما در تماس باشید.

صلاحیت خدمات و مزایا

اگر وضعیت غیر مهاجرتی (T) را دارید، واجد شرایط دریافت تعدادی از مزایای بودجه فدرال و خدمات انسانی هستید. اگر هنوز وضعیت غیر مهاجرتی (T) را ندارید اما قربانی قاچاق هستید، ممکن است واجد شرایط این مزایا و خدمات باشید؛ اگر:

 • مهاجرت و اجرای گمرک ایالات متحده (ICE) به شما امکان حضور مداوم را داده است؛ یا
 • وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS) نامه صدور گواهینامه یا صلاحیت را برای شما تهیه کرده است.

سایر منابع

وضعیت غیر مهاجرتی (U): قربانیان قاچاق انسان ممکن است واجد شرایط درخواست وضعیت غیر مهاجرتی (U) باشند. برای اطلاعات بیشتر مقاله وضعیت غیر مهاجرتی U را بررسی نمائید.

ادامه حضور: اجرای گمرک ایالات متحده (ICE) ممکن است حضور برای یک دوره اولیه 2 ساله را به قربانیان قاچاق انسان اعطا کند تا بتواند خارج شدن فوری از ایالات متحده را نجات دهد. قربانیان باید شرایط خاصی را برآورده کنند و فقط یک آژانس اجرای قانون فدرال (مانند ICE و FBI) ممکن است بتواند ادامه حضور را برای یک فرد درخواست کنند. فرادی که به آنها ادامه حضور اعطا می شود، واجد شرایط درخواست مجوز اشتغال و همچنین خدمات و مزایای فدرال هستند.

اطلاعات مربوط به اجرای قانون: در مورد نقش اجرای قانون در حمایت از برنامه های مربوط به وضعیت غیر مهاجرتی T و سایر امداد رسانی برای قربانیان قاچاق انسان و جنایات دیگر، می توانید مقاله مربوطه به آژانس های اجرای قانون و قضات را مطالعه کنید.

خط تلفن ملی قاچاق انسان: برای گزارش مشکوک به قاچان انسان و دریافت پشتیبانی و خدمات برای دریافت کمک و اطلاعات در مورد چگونگی ایمن ماندن، می توانید با شماره 7888 – 373 – 888 تماس بگیرید. این خط تلفن رایگان است که برای پاسخگویی به تماس ها از هر نقطه ایالات متحده 24 ساعت شبانه روز، 7 روز در هفته با بیش از 200 زبان در دسترس است. این خط تلفن توسط (Polaris) سازمان غیر انتفاعی و غیر دولتی اداره می شود.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0