50% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

ازدواج اجباری در ایالات متحده آمریکا

توجه: این مقاله برای کمک به شما در درک پویایی ازدواج اجباری به طور کلی مفید است و تعاریف و توصیه حقوقی ارائه نمی دهد.

ازدواج اجباری چیست؟

ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت یک یا هر دو نفر صورت گرفته است. رضایت به این معنی است که توافق کامل، رایگان و آگاهانه خود را برای ازدواج با همسر مورد نظر خود و زمان ازدواج انجام داده اید. ازدواج اجباری ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که اعضای خانواده یا دیگران از سوء استفاده جسمی، عاطفی، تهدید یا فریب استفاده کنند و شما را مجبور به ازدواج بدون رضایت خود کنند.

قربانیان ازدواج اجباری ممکن است دختران، پسران، زنان و یا آقایان باشند. ازدواج اجباری می تواند افراد مختلف از هر نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت، سن یا منشا ملی را تحت تاثیر قرار دهد و افراد را از همه سوابق اقتصادی و تحصیلی تحت تاثیر خود قرار دهد.

تفاوت بین ازدواج اجباری و ازدواج تنظیم شده

ازدواج تنظیم شده در بسیاری از فرهنگ ها یک سنت رایج است و با ازدواج اجباری یکسان نیست. در یک ازدواج تنظیم شده، خانواده ها ممکن است در انتخاب شریک زندگی نقش داشته باشند، اما هر دو فرد در انتخاب یا عدم انتخاب و حتی زمان ازدواج آزاد هستند که تصمیم بگیرند. ازدواج اجباری هنگامی اتفاق می افتد که خانواده ها یا سایرین، هر دو ترتیب ازدواج را انجام دهند و ارائه طرفین ازدواج را انکار می کنند و آنها را مجبور می کنند که چه زمان و با چه کسی ازدواج کنند.

برخی از نشانه هایی که ممکن است با یک ازدواج اجباری همراه باشد

  • احساس می کنید که انتخاب نکرده اید با چه کسی یا چه زمانی ازدواج کنید.
  • شما در حال تجربه شروع ترک، کناره گیری جسمی یا عاطفی قرار گرفته اید، اگر ازدواج نکنید یا قصد ترک ازدواجی را داشته باشید که موافق شروع آن نبوده اید.
  • شما از عواقب گفتن نه به ازدواج، از جمله آسیب های جسمی یا رها شدن توسط خانواده خود می ترسید.
  • شما به منظور جلوگیری از صحبت کردن با دیگران در مورد فشارهایی که پیش روی شما قرار دارد، از نزدیک تحت نظارت قرار می گیرید.
  • احساس می کنید که نمی توانید از ازدواج یا ترک ازدواج خود داری کنید که رضایت آن را نداده اید، زیرا باعث شرم شما یا خانواده شما خواهد شد.
  • شما اعتقاد دارید که اگر از ازدواج و یا تلاش برای ترک ازدواجی که نسبت به آن رضایت نداشته اید صدمه دیده و یا حتی کشته شوید.
  • مدارک مسافرتی، شناسایی، دستگاه های ارتباطی و یا پول از شما گرفته شده است و شما آنها را پس نمی گیرید، مگر اینکه شما با ازدواج موافقت کنید یا در ازدواجی که رضایت به آن نداده اید، بمانید.

دیدگاه دولت ایالات متحده در مورد ازدواج اجباری

دولت آمریکا با ازدواج اجباری مخالف است و آن را نقض جدی حقوق بشر می داند. اگر قربانی ازدواج اجباری کودک باشد، به این ترتیب ازدواج اجباری یک نوع کودک آزاری است. دولت ایالات متحده برای پایان دادن به این عمل و کمک به افرادی که به اجبار ازدواج کرده اید یا در معرض خطر ازدواج اجباری هستند، تلاش بسیار می کند که به این موضوع پایان دهد.
در برخی ایالت های آمریکا، ازدواج اجباری یک جرم شناخته شده است و در همه ایالت های آمریکا ممکن است افرادی که کسی را مجبور به ازدواج می کنند به اتهام نقض قوانین ایالتی از جمله مواردی که علیه خشونت خانگی، کودک آزاری، تجاوز، ضرب و شتم، آدم ربایی، تهدید به خشونت و ... متهم هستند.
افرادی که شخصی را مجبور به ازدواج می کنند، همچنین ممکن است با عواقب قابل توجهی مانند عدم پذیرش یا جدا شدن از ایالات متحده روبرو شوند.

اگر ازدواج اجباری کرده اید یا مجبور به ازدواج هستید، شما مقصر نیستید و هیچ یک از قوانین ایالات متحده آمریکا را نقض نکرده اید.

اگر در یک ازدواج اجباری یا در معرض خطر آن هستید

اگر فکر می کنید در یک ازدواج اجباری یا در معرض خطر ازدواج اجباری هستید، ممکن است بتوانید از کمک های حقوقی، خدمات اجتماعی و برنامه ریزی ایمنی (از جمله اسکان اضطراری) دریافت کنید. همچنین ممکن است شما بتوانید حکم محافظت، ابطال، جدایی قانونی، طلاق یا حکم حضانت کود را بدست آورید که به شما اجازه حضانت فرزندان ناشی از ازدواج اجباری را می دهد.

اگر شما در ایالات متحده هستید

اگر برای جلوگیری یا ترک یک ازدواج اجباری به کمک نیاز دارید یا می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد گزینه های و پشتیبانی از شما یا دیگران که در یک ازدواج اجباری در ایالات متحده یا خارج از آمریکا روبرو هستند، می خواهید به منابع زیر مراجعه کنید: (جدول زیر برای افرادی که در حال زندگی در آمریکا هستند، تهیه شده است)

موقعیت شما

تماس با مرکز

اگر در معرض خطر فوری هستید

با 911 تماس بگیرید تا کمک اضطراری از نزدیک ترین محل را دریافت کنید

در صورت نیاز به کمک محرمانه در هر ساعت از شبانه روز

این خطوط تلفن ثابت 24 ساعت شبانه روز در هفته موجود هستند:

خط تلفن ملی خشونت خانگی: 7233 – 799 – 800

خط تلفن ملی قاچاق انسان: 7888 – 373 - 888

اگر شما خارج از ایالات متحده هستید

اگر شما یک شهروند آمریکا هستید و خارج از خاک آمریکا مجبور به ازدواج شده اید، می توانید برای دریافت کمک با نزدیک ترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده تماس بگیرید.

ازدواج اجباری و مزایای مهاجرت به ایالات متحده

اگر شهروند آمریکایی هستید که مجبور به حمایت از همسر یا نامزد خود شده اید یا یک ساکن ثابت قانونی که مجبور به حمایت از همسر برای منافع مهاجرت شده اید، می توانید درخواست خود را در هر زمان قبل از تصمیم گیری توسط USCIS یا در صورت تائید، قبل از پذیرش شخص یا تعدیل وضعیت، داشته باشید.

با پر کردن دادخواست، ممکن است برخی از اعلان های خودکار توسط USCIS به آدرسی که فایل از آنجا ارسال شده است، فرستاده شود. این بدان معناست که همسر یا نامزد شما ممکن است از USCIS اخطار دریافت کند که شما درخواست خود را پس گرفته اید. بنابراین، قبل از انصراف دادخواست خود، ممکن است بخواهید با یک سازمان یا یک وکیل مهاجرت یا نماینده معتبر ارتباط برقرار کنید و درباره شرایط ازدواج اجباری صحبت کنید تا در مورد گزینه ها و امنیت خود برنامه ریزی کنید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0