لوگو موسسه مهاجرتی حامی مهاجر

درباره موسسه حامی مهاجر

موسسه حامی مهاجر با شماره ثبت 40059، تنها موسسه مهاجرتی رسمی در ایران است که خدمات مشاوره ای و کارگزاری مهاجرت به آمریکا را ارائه میدهد. حامی مهاجر پیشتاز در حمایت برندگان لاتاری آمریکا است و کسانی که توسط موسسه حامی مهاجر ثبت نام میشوند، پس از برنده شدن بدون هزینه امور اداری را طی میکنند. موسسه حامی مهاجر تاامروز بیش از 500 برنده لاتاری را از ثبت نام تا ویزا حمایت کرده و غیر ممکن هایی را در مهاجرت به آمریکا، ممکن کرده است. ما از بن سوم ترامپ معافیت گرفتیم، برای برنده های 16 ساله ویزا گرفتیم. برای بدون دیپلم ها ویزای لاتاری آمریکا گرفتیم و امروز با تجربه ترین موسسه ایرانی در زمینه مهاجرت به آمریکا هستیم.

از کجا شروع شد؟

موسس حامی مهاجر، آقای محمد مهدوی راد به دلیل علاقه شخصی به این حوزه، به مدت پنج سال بدون منفعت مالی به صورت شخصی به برندگان لاتاری مشاوره تلفنی میداد. هنوز موسسه حامی مهاجر ثبت نشده بود. برندگان لاتاری منبع درستی برای امورشان نداشتند.  کم کم حجم تماس ها به حدی رسید که دیگر قادر به پاسخگویی نبود. سینه به سینه به دیگران معرفی میشد تا اینکه تصمیم به استخدام یک یا چند کارمند برای پاسخگویی به مردم گرفته شد. دفتر کوچکی در صادقیه به این امر میپرداخت و رقم قراردادها نامشخص بود. هر کس هرچقدر دوست داشت میپرداخت. هدف کسب درامد نبود. سال 95 یکی از متقاضیان بنا به خدماتی که دریافت کرده بود و به جهت تشکر موسسه حامی مهاجر را برای ما ثبت رسمی کرد. از آن سال حامی مهاجر پدیدار شد و امروز تنها موسسه مهاجرتی فعال در زمینه مهاجرت آمریکا در ایران است.

موسسه حامی مهاجر در زمینه مهاجرت آمریکا در ایران رقیبی ندارد.

ما یک موسسه مهاجرتی هستیم نه یک آژانس مسافرتی. پس قطعا آژانس های مسافرتی و هواپیمایی را اصلا رقیب نمیدانیم. حوزه فعالیت آنها بلیط و هتل است و حوزه فعالیت ما ویزاهای مهاجرتی و حقوق بین الملل. برخی آژانس های مسافرتی به برخی حوزه های مهاجرتی با واسطه ورود کرده اند. با توجه به اینکه تمامی آژانس های مسافرتی فقط واسطه هستند لذا برای انجام امور مهاجرتی به یک موسسه مهاجرتی توسل میکنند. در ایران تعداد کمی موسسه مهاجرتی ثبت شده وجود دارد و تنها موسسه مهاجرتی فعال در زمینه مهاجرت آمریکا، موسسه حامی مهاجر است.

زمینه فعالیت موسسه حامی مهاجر

موسسه با مشاوره برندگان لاتاری گرین کارت آغاز به کار کرد، به ویزاهای خانوادگی آمریکا و اخذ پذیرش دانشگاه های آمریکا ورود کرد و امروز در زمینه ویزاهای مهاجرتی کانادا، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی فعال است. البته کشورهایی نظیر ترکیه و گرجستان نیز جزو برنامه های تحت پوشش موسسه حامی مهاجر هستند.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 16
مطالب مرتبط
سه شنبه 12 اسفند 1399
درباره موسسه حامی مهاجر

موسسه حامی مهاجر با شماره ثبت 40059، تنها موسسه مهاجرتی رسمی در ایران است که خدمات مشاوره ای و کارگزاری مهاجرت به آمریکا را ارائه میدهد. ...

ادامه مطلب