20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

خرید کسب و کار کانادا

برای خرید کسب و کار کانادا دو گزینه وجود دارد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. این دو گزینه خرید سهام و خرید دارایی است. در خرید سهام، نهادی که کسب و کار مورد نظر را خریداری می کند، تمام دارایی ها و بدهی ها را در اختیار خواهد گرفت. برای خرید کسب و کار کانادا در یک خرید دارایی، خریدار می تواند انتخاب کند که چه دارایی هایی را مایل است بدست آورد و کدام تعهدات را در نظر بگیرد. با توجه به قیمت خرید و اندازه کسب و کار، تصویب های دولتی ممکن است تحت قانون سرمایه کانادا یا قانون رقابت، مورد نیاز باشد. همچنین شرکت های فعال در صنایع خاص نظارتی (مانند مخابرات) ممکن است با محدودیت های مالکیت خارجی مواجه شوند یا به تصویب دولت نیاز داشته باشند.

شرایط خرید کسب و کار کانادا

خرید کسب و کار کانادا نیازمند زمان، انرژی و کمی تحقیق می باشد. بهتر است که کسب و کاری بخرید که قبلا ثبت شده باشد تا این که بخواهید کسب و کاری راه اندازی کنید، اما مهم است اطلاعات کسب کنید که کسب و کار درستی را خریداری کنید و قیمت خوبی برای آن می پردازید. گزینه های خرید کسب و کار کانادا اغلب در رسانه ها و یا به صورت آنلاین تبلیغ می شوند، شما باید اطمینان حاصل کنید که قبل از اقدام سعی کنید و پشت کار داشته باشید که دچار کسب و کارهای گمراه کننده نشوید. مجلات تجاری را امتحان کنید یا با کارگزارانی که در یک صنعت خاص تخصص دارند صحبت کنید. حداقل سرمایه گذاری کشور کانادا مبلغ 200.000 دلار می باشد. خرید کسب و کار کانادا می تواند به شما کمک کند تا شما بتوانید کسب و کار مورد نظر خود را بدست آورید. گزینه ای که برای کسب و کار انتخاب می کنید، برای اهداف مالیات بر درآمد تاثیر خواهد گذاشت. شما یک کسب و کار به ارزش 480.000 دلار خریداری کنید، ارزش خالص دارایی های کسب و کار به شرح زیر می باشد:

حساب های دریافتی  80.000 $
فهرست موجودی 40.000 $
زمین 120.000 $
ساختمان 200.000 $
دارایی های خالص قابل تشخیص 440.000 $

شما می توانید با کم کردن مقدار کل دارایی های خالص از قیمت خرید، ارزش حسن نیت را تعیین کنید:

قیمت خرید 480.000 $
  • بدون کم کردن
دارایی های خالص قابل تشخیص 440.000 $
مبلغ اختصاص داده شده به حسن نیت 40.000 $

ساختار برنامه خرید کسب و کار کانادا

ساختار بهینه برای کسب و کار را تعیین کنید. علاوه بر تصمیم گیری بین خرید سهام یا خرید دارایی، در نظر بگیرید که چه نوع شرکت جدید کانادایی برای ایجاد کسب و کار باید تاسیس کنید. ملاحظات مالیاتی یکی از اجزای مهم تجزیه و تحلیل هستند و بهتر است از مشاور مالیاتی اطلاعات کسب کنید.

ارزیابی اهداف نظارتی خرید کسب و کار کانادا

تعیین اینکه آیا معامله برای تاییدات تحت قانون سرمایه گذاری کانادا و یا قانون رقابت ضروری است. تعیین اینکه تجارت کسب شده در یک صنعت تنظیم شده است که مالکیت خارجی را محدود می کند.

چه نوع کسب و کاری باید خریداری کنید

اگر شما یک کسب و کار موجود را خریداری کنید، شما دو انتخاب دارید:(حق امتیاز، کسب و کار مستقل). مزایا و معایب برای هر کدام وجود دارد.

حق امتیاز

سابقه اثبات شده: این یک کسب و کار ثابت با یک مفهوم اثبات شده است. نسبت به ثبت کسب و کار جدید، این کار خطر و سرمایه کمتری نیاز دارد. ممکن است زمان بیشتری برای پیدا کردن کسب و کار از قبل راه اندازی شده صرف کنید.

اعتماد مردم: مردم می دانند که از کسب و کار شما انتظار چه چیزی را دارند، زیرا آنها برند را می شناسند و به محصول یا سرویس اعتماد دارند.

پشتیبانی و آموزش: داشتن یک شرکت والد به معنی داشتن زیرساخت ها و فرآیند ها در یک مکان می باشد. از تجهیزات و یونیفرم برای تبلیغات شرکت استفاده می کنید، به جای اینکه مجبور باشد آن را به تنهایی توسعه دهید.

عملکرد و درآمد: وقتی شما یک حق امتیاز دارید کنترل کمتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت تا اینکه یک کسب و کار مستقل خود را داشته باشید. همچنین باید درصد درآمد خود را به شرکت مادر بدهید که درآمد کلی شما را کاهش می دهد.

کسب و کار مستقل

کنترل و مسئولیت: شما خودمختاری دارید که قوانین خود را تنظیم کنید، اما موفقیت یا شکست کسب و کار تنها بر روی شانه های شما قرار دارد.

درآمد: شما تمام درآمد را بدون تقسیم سود به دست خواهید آورد.

فرصت های بیشتر و ریسک: شما گاهی می توانید کاری پیدا کنید که به خوبی انجام نشود، اما پتانسیل دارد. اگر شما مایل به انجام این کار هستید، می توانید پاداش ها را بدست آورید. باید آماده باشید تا همه چیز طبق برنامه پیش برود.

ارزیابی خرید کسب و کار کانادا

قبل از تصمیم گیری برای خرید یک کسب و کار باید شرایط و پتانسیل آن را ارزیابی کنید. اگر کسب و کاری به صورت ضعیفی اجرا می شود، بررسی کنید که عوامل احتمالی چه هستند. ممکن است این ضعف از مدیریت یا منابع ناکافی باشد. اگر شما فکر می کنید که می توانید این کسب و کار را به سود دهی برسانید، می توانید از سرمایه گذاری خود بهره بگیرید و از طرفی دیگر اگر این کار را انجام دهید، ریسک بزرگی در پیش می گیرید.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0