بسیاری از افراد سوالاتی در زمینه امکان طرح شکایت از دولت آمریکا برای تاخیر در رسیدگی به درخواست های ویور می‌پرسند، در زیر این نوع طرح شکایت را توضیح می‌دهیم.

شکایت Writ of Mandamus چیست؟

این اصطلاح در واقع نام حقوقی نوع خاصی از دعوا است که در دادگاه های فدرال علیه ادارت و سازمان‌های دولتی اقامه می‌شود و خواسته آن الزام اداره یا سازمان دولتی طرف دعوی به رسیدگی به درخواست ارائه شده در ظرف مهلت مقرر قانونی (یا در صورت عدم وجود تصریح قانونی ظرف مدت زمانی معقول) است. در این دعوا افرادی که مدت زیادی را منتظر دریافت تصمیم نهایی در رابطه با درخواست خود بوده‌اند از دادگاه فدرال درخواست می‌کنند که اداره طرف دعوا را ملزم به رسیدگی و اعلام تصمیم نهایی کند.

چه کسانی می‌توانند این شکایت Writ of Mandamus را مطرح کنند؟

بسیاری از افراد مدت زمان زیادی منتظر مشخص شدن پرونده مهاجرتی خود هستند و تاکنون هیچ جوابی نگرفته‌اند، از جمله این افراد کسانی هستند که درخواست ویزای آنها در مرحلۀ اداری (Administrative Process) قرار دارد، همچنین افرادی که مدت زیادی از تاریخ مصاحبه آنها گذشته و هنوز سفارت تصمیمی در مورد قبول یا رد درخواست ویور در پرونده آنها نگرفته است، این افراد می‌توانند در دادگاه های فدرال آمریکا شکایتی با عنوان Writ of Mandamus مطرح کنند و در واقع با طرح این دعوا از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهند که تکلیف پرونده آنها را روشن کند.

نکات مهم قبل از طرح این شکایت

اگر اداره دولتی طرف دعوی به دلیل نقص در پرونده یا عدم تکمیل آن به دلیلی که خارج از کنترل آن اداره است نتواند به درخواست مهاجرتی فرد رسیدگی کند، دادگاه Writ of Mandamus  را رد می‌کند. برای مثال اگر وزارت خارجه به دلیل عدم دریافت پاسخ استعلام چک امنیتی از صدور ویزا خودداری کرده باشد، دادگاه نمی‌تواند وزارت خارجه را به اخذ تصمیم بدون تکمیل پرونده و قبل از دریافت نتیجه استعلام ملزم کند. اما اگر برای مثال وزارت خارجه در ارسال پرونده برای چک امنیتی کوتاهی کرده باشد یا پس از دریافت نتیجه استعلام پرونده را به جریان نینداخته باشد، Writ of Mandamus   می‌تواند کارگشا باشد.
قبول درخواست Writ of Mandamus و الزام اداره طرف دعوی به اخذ تصمیم در رابطه با درخواست متقاضی، به معنای الزام آن اداره به اخذ تصمیم به نفع متقاضی و تایید درخواست وی نیست. برای مثال اگر فردی مدتی طولانی را در انتظار دریافت ویزا بوده و دادگاه وزارت خارجه را ملزم به اخذ تصمیم در رابطه با درخواست ویزای آن فرد کند، وزارت خارجه می‌تواند در چهارچوب قوانین آمریکا به درخواست ویزای فرد پاسخ منفی بدهد.

آیا طرح این نوع شکایت مناسب است؟

طرح شکایت Writ of Mandamus برای تمام پرونده هایی که با مشکل طولانی شدن زمان رسیدگی مواجه هستند، توصیه نمی‌شود. افراد باید قبل از مطرح کردن شکایت خود، احتمال بسته شدن کامل پروندۀ مهاجرتی خود را بدهند، چون طرح این نوع شکایت یا باعث صادر شدن ویزا یا باعث بسته شدن کامل پروندۀ مهاجرتی می‌شود. اگر فردی تمایل به چنین ریسکی ندارد، از طرح این شکایت خودداری و پروندۀ خود را در هر وضعیتی که هست، رها کند.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 1