20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

وقت مدیکال و پزشکی آمریکا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رزرو وقت آزمایشات مدیکال آمریکا و لیست آدرس های پزشک معتمد سفارت آمریکا کلیک کنید. 
برای تمامی ویزاهای مهاجرتی آمریکا باید قبل از مصاحبه به پزشک معتمد سفارت مراجعه کنید. ارائه مدارک پزشکی به سفارت الزامی است و تاریخ ویزای شما کاملا وابسته به تاریخ اعتبار مدارک مدیکال شماست.

وقت مدیکال آمریکا در ترکیه

اخذ وقت مدیکال آمریکا در کشور ترکیه در شهر آنکارا انجام میشود. دو مرکز باید مراجعه کنید. یکی جنوب شهر و یکی شمال شهر. یکی عکس برداری قفسه سینه و یکی آزمایشات است. البته این در زمان نگارش مقاله میباشد.
اخذ وقت مدیکال توسط موسسه حامی مهاجر میسر است.

وقت مدیکال آمریکا در امارات

در امارات دو مرکز برای وقت مدیکال وجود دارد. یکی بیمارستان NMC و دیگری کلینیک Mideast که اولی پزشکان پاکستانی و هندی دارد و باید انگلیسی یا عربی بدانید اما دومی پزشک ایرانی است. 

وقت مدیکال آمریکا در ارمنستان

در ایروان یک بیمارستان با دو پزشک که در مجاورت یکدیگر هستند به شما وقت مدیکال میدهند. باید انگلیسی یا ارمنی بدانید.
 دریافت وقت مدیکال توسط موسسه حامی مهاجر
موسسه حامی مهاجر امکان اخذ وقت مدیکال را برای شما دارد. کافیست با ما 02149078 تماس بگیرید.
دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 3 | کل دیدگاه های تایید شده: 2
صادق منقسم
جهت اخذ نوبت مدیکال در ارمنستان
صادق منقسم
جهت هماهنگی انجام مدیکال در ارمنستان