بهترین دانشگاه های ارمنستان چه دانشگاه هایی هستند؟ سیستم امتیاز دهی به دانشگاه های جهان سعی دارد که به این سوال پاسخ دهد ، این سیستم امتیازدهی بر اساس شرایط و ضوابط خاصی انجام شده میشود.

دانشگاه ایالتی ایروان

در سال 1919 تاسیس شد، دانشگاه ایالتی ایروان یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محوطه شهری ایروان واقع شده است ( با میانگین جمعیت 1 میلیون تا 5 میلیون نفر ساکن ) این موسسه همچنین دارای پردیس های شعبه ای می باشد شامل : ایجوان که توسط وزارت آموزش و علوم به رسمیت شناخته شده است. دانشگاه ایالتی ایروان یک موسسه مختلط آموزش عالیه در ارمنستان است ( با 15 هزار تا 20 هزار دانشجو ).

این دانشگاه رشته ها و برنامه هایی در زمینه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می دهد. سیاست این دانشگاه قدیمی 100 ساله برای ورود دانشجویان علاقه مند با برگزاری یک امتحان ورودی می باشد. رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شوند شامل: هنر و انسانی ،  بازرگانی و علوم اجتماعی ، زبان و فرهنگ ، مهندسی ، علوم فناوری می باشد.

دانشگاه آمریکایی ارمنستان

در سال 1991 ساخته شده ، دانشگاه آمریکایی ارمنستان یک مؤسسه آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی است که در محوطه شهر ایروان واقع شده است. که به طور میانگین حدود 1000 نفر تا 1999 نفر در این دانشگاه مختلط مشغول تحصیل می باشند و رشته های مختلفی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می دهد. نرخ میانگین ورودی 70 تا 80 درصد این دانشگاه را به یکی از دانشگاه های خوب ارمنستان تبدیل کرده است و دانشجویان خارجی نیز قادر به درخواست به تحصیل در این دانشگاه هستند و رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شوند شامل : هنر و انسانی ، بازرگانی و علوم اجتماعی ، مهندسی و علوم فناوری می باشد.

دانشگاه دولتی وابسته به علم آموزش

در سال 1922 تاسیس شده و یک موسسه آموزشی غیر انتفاعی عمومی می باشد که در شهر ایروان ارمنستان واقع است و میانگین محصل های این دانشگاه به 2000 تا 2999 نفر می رسد و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های متنوعی را ارائه می دهد و این دانشگاه 97 ساله برای ورود دانشجویان یک امتحان ورودی برگزار می کند و بر اساس نمره ها و شرایط قبلی دانشجو در مکان های آموزشی که تحصیل کرده است اجازه ی ورود به دانشگاه را می دهند و تقریبا 50 تا 60 درصد شرایط ورودی این دانشگاه ، آن را به دانشگاه خوبی در ارمنستان تبدیل کرده است و دانشجویان خارجی نیز می توانند برای ورود به این دانشگاه درخواست دهند. رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شوند شامل: هنر و انسانی در مقطع کارشناسی ، هنر و انسانی ، بازرگانی و علوم اجتماعی ، زبان و فرهنگ ، علوم فناوری در مقطع ارشد می باشد.

دانشگاه دولتی اسلاوی روسیه ای ارمنستان

در سال 1998 تاسیس شده و در شهر ایروان ارمنستان واقع است که حدود 2000 تا 2999 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند و در این دانشگاه برای دوره های دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و درجه دکتری تدریس می کنند. این دانشگاه 21 ساله برای دانشجویان یک امتحان ورودی برگزار میکند که در صورت قبول شدن می توانند وارد دانشگاه شوند و در تدریس رشته هایی فعالیت دارند شامل: هنر و انسانی در مقاطع  دیپلم ، کارنشناسی ، ارشد و دکتری، بازرگانی و علوم اجتماعی ، زبان و فرهنگ ، پزشکی و سلامتی و فناوری اطلاعات در مقاطع دیپلم ، کارشناسی و ارشد.

دانشگاه دولتی زبان و علوم اجتماعی بروسو ایروان

در سال 1935 تاسیس شده ، دانشگاه غیر انتفاعی زبان و علوم اجتماعی بروسو ایروان در شهر ایروان ارمنستان واقع است که حدود 3000 تا 3999 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند و در این دانشگاه برای دوره های دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و درجه ی دکتری تدریس می کنند. این دانشگاه 84 ساله برای دانشجویان یک امتحان ورودی برگزار می کند که در صورت قبول شدن می توانند وارد دانشگاه شوند.

دانشگاه دولتی اقتصاد ارمنی

در سال 1930 تاسیس شده و این دانشگاه یک موسسه غیر انتفاعی عمومی است که در شهر ایروان ارمنستان واقع شده است که حدود 6000 تا 6999 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند و در این دانشگاه برای دوره های  لیسانس ، فوق لیسانس و درجه ی دکتری تدریس می شود . این دانشگاه 89 ساله برای ورود دانشجویان برنامه ای شامل برگزاری امتحان ورودی و بر اساس نمره های قبلی دانشجو در نظر گرفته شده  که در صورت قبول شدن می توانند وارد دانشگاه شوند.

دانشگاه دولتی پزشکی ایروان

در سال 1920 تاسیس شده این دانشگاه یک موسسه غیر انتفاعی عمومی است که در شهر ایروان ارمنستان واقع شده است که حدود 7000 تا 7999 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند و در این دانشگاه برای دوره های دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و درجه ی دکتری تدریس می شود. این دانشگاه 99 ساله برای ورود دانشجویان برنامه ای شامل برگزاری امتحان ورودی و بر اساس نمره های قبلی دانشجو در نظر گرفته شده که در صورت قبول شدن می توانند وارد دانشگاه شوند و رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شوند شامل : سلامتی و پزشکی از دیپلم تا دکتری می باشد.

دانشگاه ملی ارمنستان

در سال 1930 تاسیس شده است، دانشگاه ملی ارمنستان یک موسسه غیر انتفاعی عمومی است که در شهر ایروان ارمنستان واقع شده است که حدود 500 تا 999 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می باشند و در این دانشگاه برای دوره های دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و درجه دکتری تدریس می شود. این دانشگاه 89 ساله برای ورود دانشجویان برنامه ای شامل برگزاری امتحان ورودی و بر اساس نمره های قبلی دانشجو در نظر گرفته شده که در صورت قبول شدن می توانند وارد دانشگاه شوند و در رشته های علوم اجتماعی وبازرگانی در چهار مقطع ، مهندسی و علوم فناوری در مقاطع کارشناسی ، ارشد و دکتری تدریس می شود.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0