تور و گردشگری

18 اسفند، 1397

تور لحظه آخری

به طور کلی تور لحظه آخری به تورهای اطلاق می شود که حدود 1 تا دو روز به پایان تاریخ ثبت نام و شروع آنها فرصت با قی است. در این شرای آژانس مسافرتی به دلیل عدم تکمیا ظرفیت و به حد نصاب نرسیدن تعداد مسافر ناگزیر است بلیط های خود را با مبلغی پایین تر از قمیت واقعی یعنی چیزی حدود 10 تا 70 درصد پایین تر بفروشد.

ادامه مطلب
نمایش بیشتر