20% تخفیف مشاوره های تحصیلی حضوری 20% تخفیف مشاوره های تحصیلی

طرح آزمایشی مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی کانادا

از طریق طرح آزمایشی مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی، دولت کانادا با جوامع کوچک و دورافتاده در انتاریو، غرب کانادا و سه محدوده برای جذب و نگهداری نیروی کار خارجی کار می کند. این طرح آزمایشی پنج ساله، جوامع واجد شرایط را در زمینه های زیر حمایت می کند:

 • به کار گیری مهاجرت برای کمک به تامین نیروی کار مورد نیاز بازار محلی و پشتیبانی از توسعه اقتصاد منطقه ای
 • ایجاد راهی جدید برای اقامت دائم در مناطق روستایی کانادا برای ملیت های خارجی ماهر در سطوح متفاوت مهارتی
 • ایجاد محیط پذیرا که تازه واردین را جذب و هماهنگ می کند.

طرح آزمایشی مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی چیست؟

طرح آزمایشی مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی توسط جامعه اداره می شود. این بدان معناست که جوامع شرکت کننده، مدیریت جذب مهاجرین جدید و تطبیق آن ها با ظرفیت های شغلی، گسترش و ارتقا پذیرش جامعه، و متصل کردن تازه واردین با اعضای مستقر جامعه و خدمات استقرار آن ها را به عهده دارد.

 • نقش ها و مسئولیت های سازمان توسعه اجتماعی و اقتصادی
 • جوامع باید با سازمان توسعه اقتصادی محلی کار کنند تا معیارهای واجد شرایط طرح بودن را تکمیل کنند.
 • جوامع منتخب و سازمان های توسعه اقتصادی محلی باید
 • بازیگران کلیدی را در جامعه سازماندهی کنند. این بازیگران شامل کارفرمایان هستند که برای تعیین کردن فرصت هایی که مهاجرت می تواند به بهترین شکل اقتصاد محلی را پشتیبانی کند و اهمیت و ارزش مهاجرت را با جامعه به اشتراک بگذارد.
 • گسترش دادن طرح و جامعه به ملیت های خارجی واجد شرایط
 • استخدام و ارزیابی مناسب کاندیداها برای مهاجرت با درنظر گرفتن نیازهای اقتصادی جامعه و فرصت های استخدامی برای کاندیدا
 • آماده کردن جامعه برای ورود مهاجرین جدید از طریق همکاری با شرکایی که خدمات ارائه می دهند و شبکه های پشتیبانی قوی برای مهاجرین جدید تهیه می کنند.
 • گسترش جذب مهاجرین جدید در جامعه به وسیله ایجاد ارتباط بین تازه واردین و اعضای مقیم جامعه و برقراری خدمات اجتماعی (مثل اسکان، آموزش، حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی)
 • پایش و گزارش نتایج طرح در جامعه

ویژگی های جامعه واجد شرایط طرح مهاجرت روستایی و شمالی

جهت واجد شرایط در نظر گرفته شدن برای شرکت در طرح، جامعه باید:

 • 50000 نفر یا کمتر جمعیت داشته باشد و حداقل 75 کیلومتر از مرکز منطقه سرشماری کلان شهرها فاصله داشته باشد یا تا 200000 نفر جمعیت داشته باشد و به عنوان دورافتاده از سایر شهرهای بزرگتر در نظر گرفته شود (با استفاده از آمار شاخص دوری کانادا)
 • در آلبرتا، بریتیش کلمبیا، منیتوبا، محدوده نورث وست، نوناووت، اونتاریو، ساسکاچوان و یوکان واقع شده باشد.
 • فرصت شغلی داشته باشد
 • طرح توسعه اقتصادی داشته باشد
 • سازمان توسعه اقتصادی محلی داشته باشد که بتواند طرح را برای جامعه شما مدیریت کند
 • ظرفیت ساماندهی مهاجرین جدید را از طریق داشتن یا توسعه موارد زیر داشته باشد
 • ارتباط با سازمان های خدمات مهاجرین محلی یا منطقه ای
 • فرصت ایجاد ارتباط تازه واردین با اعضای مقیم جامعه، مثلا از طریق مربیگری یا شبکه
 • دسترسی به خدمات کلیدی مثل آموزش، مسکن، حمل و نقل و مراقبت های بهداشتی
 • چگونه از طریق طرح مهاجرت روستایی و شمالی مهاجرت کنیم؟

دولت کانادا هنوز جزئیات فرایند مهاجرت از طریق طرح مهاجرت روستایی و شمالی را اعلام نکرده است.

دیدگاه جدید
دیدگاه ها
کل دیدگاه های ثبت شده: 0 | کل دیدگاه های تایید شده: 0