دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Tuesday, 22 January 2019 07:22

ایالت ویرجینیا (VA)

نوشته شده توسط

ایالت ویرجینیا در منطقه آتلانتیک جنوبی کشور آمریکا قرار گرفته است. این ایالت از سمت شرق با ایالت واشینگتن و اقیانوس اطلس، از سمت شمال با ایالت مریلند، از سمت جنوب با ایالت کارولینای شمالی، از سمت شمال و غرب با ایالت ویرجینیای غربی و از سمت غرب با ایالت کنتاکی مرز مشترک دارد.

Tuesday, 22 January 2019 06:44

ایالت ورمانت (VT)

نوشته شده توسط

ایالت ورمانت جزو ایالتهای شمال­شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت نیوهمپشایر، از سمت شمال با ایالت کبک در کشور کانادا، از سمت جنوب با ایالت ماساچوست و از سمت غرب با ایالت نیویورک مرز مشترک دارد.

Tuesday, 22 January 2019 06:06

ایالت یوتا (UT)

نوشته شده توسط

ایالت یوتا جزو ایالتهای جنوب­غربی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال­شرقی با ایالت وایومینگ، از سمت جنوب با ایالت آریزونا، از سمت شرق با ایالت کلرادو، از سمت غرب با ایالت نوادا، از سمت شمال با ایالت آیداهو و از سمت جنوب­شرقی با ایالت نیومکزیکو مرز مشترک دارد.

Tuesday, 22 January 2019 05:33

ایالت تگزاس (TX)

نوشته شده توسط

ایالت تگزاس جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال با ایالت اکلاهاما، از سمت شرق با ایالت لوئیزیانا، از سمت شمال با ایالت نیومکزیکو و از سمت شمال­شرقی با آرکانزاس مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 12:33

ایالت تنسی (TN)

نوشته شده توسط

ایالت تنسی جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت غرب با ایالتهای آرکانزاس و میزوری، از سمت جنوب با ایالتهای می­سی­سی­پی و آلاباما، از سمت شمال با ایالتهای ویرجینیا و کنتاکی و از سمت شرق با ایالت کارولینای شمالی مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 12:01

ایالت داکوتای جنوبی (SD)

نوشته شده توسط

ایالت داکوتای جنوبی جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت مینه­سوتا، از سمت شمال­غربی با ایالت مونتانا، از سمت شمال با ایالت داکوتای شمالی، از سمت غرب با ایالت وایومینگ، از سمت جنوب با ایالت نبراسکا و از سمت جنوب­شرقی با ایالت آیووا مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 10:38

ایالت کارولینای جنوبی (SC)

نوشته شده توسط

ایالت کارولینای جنوبی جزو ایالتهای جنوب­شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت غرب با ایالت جورجیا، از سمت جنوب­شرقی با اقیانوس اطلس و از سمت شمال و شمال­شرقی با ایالت کارولینای شمالی مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 10:39

اقامت، مهاجرت و اخذ تابعیت و پاس دوم

نوشته شده توسط

روشهای کلی اخذ اقامت، از اقامت های رایگان با قرعه کشی تا اخذ اقامت با سرمایه گذاری در این مقاله بحث شده است. از اخذ اقامت با اجازه کار تا اخذ اقامت بدون مجوز کار. اقامت های با شرط حضور و اقامت های بدون شرط حضور.

Monday, 21 January 2019 09:45

ایالت رود آیلند (RI)

نوشته شده توسط

ایالت رود آیلند جزو ایالتهای شمال­شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال و شرق با ایالت ماساچوست، از سمت غرب با ایالت کانکتیکات و از سمت جنوب با اقیانوس اطلس مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 09:15

ایالت پنسیلوانیا (PA)

نوشته شده توسط

ایالت پنسیلوانیا جزو ایالتهای شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالتهای نیوجرسی و نیویورک از طریق رودخانه دلاویر، از سمت غرب با ایالت اوهایو و از سمت جنوب با ایالتهای دلاویر، مریلند و ویرجینیای غربی مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 08:45

ایالت اورگن (OR)

نوشته شده توسط

ایالت اورگن جزو ایالتهای غربی کشور آمریکا محسوب می­شود. این ایالت از سمت جنوب با ایالتهای نوادا و کالیفرنیا، از سمت شمال با ایالت واشینگتن، از سمت شرق با ایالت آیداهو مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 08:18

ایالت اکلاهاما (OK)

نوشته شده توسط

ایالت اکلاهاما جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال با ایالتهای کانزاس و کلرادو، از سمت جنوب با ایالت تگزاس، از سمت شرق با ایالتهای آرکانزاس و اکلاهاما و از سمت غرب با ایالتهای نیومکزیکو و تگزاس مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 07:51

ایالت اوهایو (OH)

نوشته شده توسط

ایالت اوهایو جزو ایالتهای شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال­غربی با ایالت میشیگان، از سمت شرق با ایالت پنسیلوانیا، از سمت جنوب­شرقی با ایالت ویرجینیای غربی، از سمت غرب با ایالت ایندیانا، از سمت جنوب با ایالت کنتاکی و از سمت شمال با دریاچه ایری مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 07:16

ایالت داکوتای شمالی (ND)

نوشته شده توسط

ایالت داکوتای شمالی جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت مینه­سوتا، از سمت شمال با ایالت ساسکاچوان در کشور کانادا، از سمت جنوب با ایالت داکوتای جنوبی و از سمت غرب با ایالت مونتانا مرز مشترک دارد.

Page 5 of 18