دریافت مشاوره
اخذ اقامت تضمینی

Monday, 21 January 2019 08:45

ایالت اورگن (OR)

نوشته شده توسط

ایالت اورگن جزو ایالتهای غربی کشور آمریکا محسوب می­شود. این ایالت از سمت جنوب با ایالتهای نوادا و کالیفرنیا، از سمت شمال با ایالت واشینگتن، از سمت شرق با ایالت آیداهو مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 08:18

ایالت اکلاهاما (OK)

نوشته شده توسط

ایالت اکلاهاما جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال با ایالتهای کانزاس و کلرادو، از سمت جنوب با ایالت تگزاس، از سمت شرق با ایالتهای آرکانزاس و اکلاهاما و از سمت غرب با ایالتهای نیومکزیکو و تگزاس مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 07:51

ایالت اوهایو (OH)

نوشته شده توسط

ایالت اوهایو جزو ایالتهای شرقی کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شمال­غربی با ایالت میشیگان، از سمت شرق با ایالت پنسیلوانیا، از سمت جنوب­شرقی با ایالت ویرجینیای غربی، از سمت غرب با ایالت ایندیانا، از سمت جنوب با ایالت کنتاکی و از سمت شمال با دریاچه ایری مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 07:41

تقویم تحصیلی امریکا

نوشته شده توسط

در کشور امریکا  3ترم تحصیلی وجود دارد که علاقه مندان به ادامه تحصیل می توانند با توجه به تقویم تحصیلی امریکا در یکی از ترم های این کشور اقدام نمایند.

Monday, 21 January 2019 07:16

ایالت داکوتای شمالی (ND)

نوشته شده توسط

ایالت داکوتای شمالی جزو ایالتهای غرب­میانه کشور آمریکا محسوب می­گردد. این ایالت از سمت شرق با ایالت مینه­سوتا، از سمت شمال با ایالت ساسکاچوان در کشور کانادا، از سمت جنوب با ایالت داکوتای جنوبی و از سمت غرب با ایالت مونتانا مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 06:43

ایالت کارولینای شمالی (NC)

نوشته شده توسط

ایالت کارولینای شمالی جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا به حساب می­آید. این ایالت از سمت غرب با ایالت تنسی، از سمت جنوب با ایالتهای جورجیا و کارولینای جنوبی، از سمت شرق با اقیانوس اطلس و از سمت شمال با ایالت ویرجینیا مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 06:12

ایالت نیویورک (NY)

نوشته شده توسط

ایالت نیویورک جزو ایالتهای شمال­شرقی کشور آمریکا به حساب می­آید. این ایالت از سمت شمال با ایالتهای کبک و انتاریو از کشور کانادا، از سمت شرق با ایالتهای ورمونت و ماساچوست و رودآیلند و کانکتیکت و از سمت جنوب با ایالتهای نیوجرسی و پنسیلوانیا مرز مشترک دارد.

Monday, 21 January 2019 05:31

ایالت نیومکزیکو (NM)

نوشته شده توسط

ایالت نیومکزیکو جزو ایالتهای جنوب­ غربی کشور آمریکا محسوب می­شود. این ایالت از سمت غرب با ایالت آریزونا، از سمت شمال با ایالت کلرادو، از سمت شرق و جنوب­شرقی با ایالتهای اوکلاهاما و تگزاس و از سمت جنوب با کشور مکزیک مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 12:37

ایالت نیوجرسی (NJ)

نوشته شده توسط

ایالت نیوجرسی جزو ایالتهای شرقی کشور آمریکا محسوب می شود. این ایالت از سمت شرق با اقیانوس اطلس، از سمت شمال و شمال­شرقی با ایالت نیویورک، از سمت غرب با ایالت پنسیلوانیا و از سمت جنوب­غربی با ایالت دلاویر مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 11:45

ایالت نیوهمپشایر (NH)

نوشته شده توسط

ایالت نیوهمپشایر جزو ایالتهای شمال­شرقی کشور آمریکا محسوب می­شود. این ایالت از سمت غرب با ایالت ورمانت، از سمت شرق با ایالت مین و اقیانوس اطلس، از سمت شمال با ایالت کبک در کشور کانادا و از سمت جنوب با ایالت ماساچوست مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 11:07

ایالت نوادا (NV)

نوشته شده توسط

ایالت نوادا جزو ایالتهای غربی کشور آمریکا به حساب می­آید. این ایالت از سمت شرق با ایالتهای یوتا و آریزونا، از سمت جنوب و غرب با ایالت کالیفرنیا، و از سمت شمال با ایالتهای آیداهو و اورگن مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 10:36

ایالت نبراسکا (NE)

نوشته شده توسط

ایالت نبراسکا یکی از ایالتهای غرب‌میانه کشور آمریکا به حساب می‌آید. این ایالت از سمت جنوب با ایالت کانزاس، از سمت غرب با ایالت وایومینگ، از سمت شمال با ایالت داکوتای جنوبی، از سمت جنوب‌غربی با ایالت کلرادو و از سمت شرق بوسیله رودخانه میزوری با ایالتهای میزوری و آیووا مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 09:42

ایالت مونتانا (MT)

نوشته شده توسط

ایالت مونتانا جزو ایالتهای غربی کشور آمریکا به حساب می‌آید. این ایالت از سمت جنوب با ایالت وایومینگ، از سمت شرق با ایالتهای داکوتای جنوبی و داکوتای شمالی و از سمت غرب با ایالت آیداهو از کشور آمریکا و از سمت شمال با ایالتهای آلبرتا، ساسکاچوان و بریتیش کلمبیا از کشور کانادا مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 09:10

ایالت میزوری (MO)

نوشته شده توسط

ایالت میزوری جزو ایالتهای غرب‌میانه کشور آمریکا به حساب می‌آید. این ایالت از سمت شرق و در طول رودخانه می‌سی‌سی‌پی با ایالتهای ایلینوی، کنتاکی و تنسی، از سمت شمال با ایالت آیووا،‌ از سمت غرب با ایالتهای نبراسکا، اکلاهاما و کانزاس و از سمت جنوب با ایالت آرکانزاس مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 08:41

ایالت میسی‌ سی‌ پی (MS)

نوشته شده توسط

ایالت میسی‌ سی‌ پی جزو ایالتهای جنوبی کشور آمریکا محسوب می‌شود. این ایالت از سمت شرق با ایالت آلاباما، از سمت شمال با ایالت تنسی، از سمت غرب با ایالتهای آرکانزاس و لوئیزیانا و از سمت جنوب با خلیج مکزیک مرز مشترک دارد.

Sunday, 20 January 2019 08:09

ایالت مینه‌ سوتا (MN)

نوشته شده توسط

ایالت مینه‌ سوتا جزو ایالتهای غرب‌میانه کشور آمریکا به حساب می‌آید. این ایالت از سمت جنوب با ایالت آیووا، از سمت غرب با ایالتهای داکوتای شمالی و داکوتای جنوبی، از سمت شمال با ایالتهای اوتاریو و مانیتوبا در کشور کانادا مرز خاکی مشترک، ...

Sunday, 20 January 2019 07:42

ایالت میشیگان (MI)

نوشته شده توسط

ایالت میشیگان در قسمت غرب‌میانه کشور آمریکا واقع شده است. این ایالت با ایالت انتاریو از کشور کانادا، با ایالتهای اوهایو و ایندیانا و ویسکانسین مرز خاکی مشترک و با ایالتهای ایلینوی و مینه‌سوتا از کشور آمریکا مرز آبی مشترک دارد.

Page 8 of 24